1.400 alumnes de Vedruna es beneficien del programa Mind Escoles

Un bon cribratge permet la ràpida coordinació entre alumnes, professors, familiars i terapeutes de cara a diagnosticar i tractar les disfuncions de neurodesenvolupament que dificulten el rendiment escolar. Aquest curs les escoles Vedruna de Catalunya amplien el procés de cribratge als alumnes de 2n d’Educació Primària. Volen detectar de forma precoç trastorns d’aprenentatge com el TDAH, la dislèxia, la discalcúlia i el trastorn de la comunicació.

L’acció forma part del programa Mind Escoles que impulsa l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i que durant el curs 2020-2021 va beneficiar aproximadament 600 alumnes. Aquest curs hi participaran 1.400 alumnes més.

N’hem parlat amb Ismael Peràlvarez i Mar Herrero, de l’equip psicopedagògic de les escoles Vedruna.

 Quan i com neix la col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu en l’àmbit dels trastorns d’aprenentatge?

 El curs 2012-2013 se signa el primer conveni de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’elaborar unes eines de cribratge a P5 que ens ajudin a fer una primera detecció dels trastorns més habituals a l’escola (TDA/H, dislèxia i discalcúlia). Aquests trastorns afecten al procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat i una detecció a temps pots ajudar a l’alumnat en el seu procés de desenvolupament. Paral·lelament, l’equip de psicopedagogs de Vedruna Catalunya, comença a treballar en l’elaboració d’un itinerari psicopedagògic on està inclòs aquest cribratge al finalitzar l’etapa d’educació infantil.

Què es va fer el curs passat?

Després d’uns anys realitzant el cribratge a P5 i d’implantar l’itinerari psicopedagògic, el curs passat es revisa el conveni i adherim a la nostra proposta inicial, el projecte Mind, liderat pel doctor Miquel Casas a 2n de primària. D’aquesta manera, l’alumnat que inicialment ha estat cribrat a P5, es torna a revisar, sempre amb l’objectiu de procurar una detecció precoç de possibles trastorns del neurodesenvolupament i una intervenció adequada a les necessitats de l’infant. El curs 2020-21 realitzem una prova pilot en 15 escoles Vedruna de les 36 que hi ha a Catalunya. Això vol dir 572 alumnes.

 Què hi ha de nou aquest curs?

Aquest curs fem extensiva aquesta prova pilot a la resta d’escoles Vedruna. L’acció es desenvoluparà en dos fases degut al volum d’alumnes que participen en aquest projecte, aproximadament uns 1.400 alumnes.

 Per què decideix implicar-s’hi l’Escola Vedruna?

Les dades més recents sobre l’abandonament prematur dels estudis en els alumnes d’entre 18 i 24 anys al nostre país, publicats pel Departament d’Educació, l’IDESCAT i l’EUROSTAT, destaquen que la taxa corresponent a l’any 2017 va ser del 17%. L’objectiu fixat pel Consell Europeu (aprovat en el marc estratègic Educació i Formació 2020ET2020: Education and Training) es va situar en un 15% de cara al 2020.

I si mirem la competència lectora i matemàtica?

Analitzant les dades del nivell de competències dels nostres alumnes, el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix a les proves PISA 2015 se situa en un 15,4% en l’assoliment de la competència lectora i d’un 17,7% en l’assoliment de la competència matemàtica. L’objectiu fixat en el marc estratègic ET2020 del percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’aquestes competències és d’un 15% de cara al 2020. Finalment, i segons dades de l’XTEC, el 29% del fracàs escolar s’explica per la presència de trastorns d’aprenentatge en la població escolar, molts d’ells no diagnosticats a temps.

Amb què ajuda una detecció precoç?

En el camp dels trastorns d’aprenentatge pren especial importància la investigació. Cal destacar que d’entre els factors que fan preveure un millor pronòstic d’un infant amb un trastorn de l’aprenentatge, el principal és una detecció precoç i una intervenció de qualitat. És per això que les escoles Vedruna de Catalunya participem, juntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu, en el programa Mind Escoles, que complementa el projecte inicial que es va dur a terme durant el curs 2012-2013 i que tenia com objectiu l’elaboració d’unes eines d’avaluació/cribratge psicopedagògica de dificultats en el procés de lectoescriptura (que poden derivar en una dislèxia) i en el procés de càlcul (que poden derivar en una discalcúlia) per a alumnes de P5.

Comments are closed.

Conveni amb: