Amb la Duna, la religió és una caixa de sorpreses

Els materials de la Duna van tenir molt bona rebuda a la XVI Jornada de mestres i professors de Religió de Catalunya, celebrada a Tarragona, el 30 d’abril. La mestra Judit Esquís, de Vedruna Escorial de Vic, va explicar en un taller les possibilitats que brinda aquesta caixa pedagògica, que inicia la descoberta de la dimensió religiosa a Educació Infantil i que permet donar-hi continuïtat a Primària.

Duna contribueix al desenvolupament integral de la persona, despertant la sensibilitat espiritual, l’experiència religiosa des d’una visió cristiana i l’apropament de la persona a contextos plurals i diversos”, explica Esquís. Com a Vedruna Catalunya va explicar el projecte de la Duna en dues sessions d’un mateix taller. Hi van participar una vintena docents provinents d’escoles públiques, privades i concertades d’infantil i també de primària. 

Segons la mestra, eI el material va tenir una acollida excel·lent per part de tots els assistents. Van valorar la capacitat integradora del projecte davant la diversitat cultural de les aules, l’encert dels materials, la varietat de les propostes i l’originalitat del personatge Duna com a fil conductor de tota l’experiència de creixement.

El Projecte DUNA és un material que s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i que neix amb la voluntat de treballar l’àrea de Cultura Religiosa a l’escola. El projecte té dos eixos claus: l’educació en valors –coherent amb un model educatiu d’inspiració cristiana, que és la base d’una convivència veritablement humana– i una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d’una societat plural.

Es tracta d’un material dinàmic innovador que respon a aquestes necessitats en el context de l’aprenentatge de l’àrea de Cultura Religiosa. L’equip pedagògic de Vedruna entén que la impartició de continguts de Cultura Religiosa s’ha de contextualitzar en el marc d’un ensenyament globalitzat dins del parvulari i que, com a contingut, és imprescindible per ajudar els infants a créixer en la dimensió espiritual i d’interioritat.

La Jornada de mestres i professors de Religió de Catalunya la van organitzar conjuntament el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament (SIERC), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). Enguany, es va dedicar al nou currículum de la classe de religió. Segons el nou marc curricular, el Projecte de Cultura Religiosa Duna 3-6 desplega mitjançant les diverses propostes les sis competències que la normativa estableix.

Conveni amb: