Canal ètic

Canal ètic

Canalitzem les consultes sobre el Codi Ètic

El Canal Ètic constitueix el mitjà que la Fundació Vedruna Catalunya Educació posa a disposició de tota la Comunitat Educativa per tal de canalitzar les consultes sobre aspectes del Codi Ètic.

El Canal és l'espai per a denunciar qualsevol sospita d'incompliment sobre els principis, valors i normes de conducta del mateix i incompliments dels drets de la Unió Europea.

Per tal de garantir una avaluació correcte de la denúncia, convé que els fets denunciats continguin una descripció el més detallada possible de l'incident o consulta i, en la mesura del possible, aportar evidències justificatives del mateix que permeti corroborar i contrastar els fets comunicats i/o plantejats i que permetin una millor resposta a la consulta realitzada.

Qualsevol comunicació que es realitzi a través del Canal Ètic es tracta de manera totalment confidencial.

En cas que la queixa o comentari estigui relacionat amb temes vinculats a la gestió escolar o serveis que oferim a les escoles, el protocol defineix que sigui tractat directament amb les direccions dels centres.

Conveni amb: