Publicacions

Publicacions

Índex de publicacions de la Fundació Vedruna Catalunya

publicacions

Col·lecció Documents

Projecte Educatiu

És el document base, punt de partida i punt d’arribada del sentit educatiu de l’escola Vedruna a Catalunya. Està format per sis eixos educatius que li donen una identitat pròpia. Un document marc compartit per totes les Escoles tenen com a punt de referència.

Escola Cristiana

Un dels trets més identificatius de l’escola Vedruna és el de mostrar-se com a “Escola Cristiana”. En aquest document s’explica el perquè, el seu sentit i el com es mostra l’escola vedruna com a escola cristiana als inicis del segle XXI. És un document rellevant per a mestres i famílies.

Projecte Educatiu: Identitat pràctica

Conjunt d’aportacions, presentades per etapes educatives (0-6, 6-12 i 12-18) on els mestres de les escoles Vedruna plantegen propostes concretes per fer possible els sis eixos educatius del projecte Educatiu Vedruna en el dia a dia de l’aula.

Itinerari psicopedagògic

Document elaborat per l’equip de psicopedagogia de totes les escoles Vedruna de Catalunya on s’assenyalen les accions educatives de seguiment psicopedagògic que ha de rebre qualsevol alumne entre els 0-18 anys.

Plantejament del material de Cultura Religiosa

Document que emmarca el material editat per Vedruna Catalunya Catalunya on es planteja el sentit que ha tenir l’ensenyament del fet religiós a les nostres escoles, des del l’etapa 0-6 a 12-18. Marc teòric de referència per donar un enfocament concret a la classe de cultura religiosa catòlica.

Identitat digital Vedruna

El Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació gira al voltant de sis eixos principals: la persona, l’entorn, les actituds d’aprenen- tatge, les maneres d’aprendre, les competències del segle XXI i el moll de l’os del Projecte. Els sis eixos expliciten una manera d’educar inspirada en la Proposta Educativa Vedruna i en el tarannà i en l’obra de Joaquima de Vedruna, en clau del segle XXI.

Codi Ètic

El Codi ètic estableix un marc ètic de referència i els valors que han d’inspirar i orientar el comportament de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i dels centres docents Vedruna de Catalunya així com de totes les persones que, d’una manera o altra, formen part de la seva comunitat.

Col·lecció Història Institucional

Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona. 16 anys d'història (2002-2018)

ISBN: 97-84-947517-3-8
Llibre que recull la trajectòria de la Fundació Privada Vedruna Barcelona des de la seva creació el 2002 fins el 2018 al capdavant de les escoles Vedruna de la província canònica de Barcelona.

190 anys de la fundació de la Congregació de Germanes Carmelites Vedruna (2016)

ISBN: 978-84-944190-2-7
Resum històric de la Congregació, amb articles que en tracten el passat, el present i el futur.

Col·lecció Escoles

El Carme-Vedruna Manlleu. Des de 1856 fent escola

ISBN: 978-84-934559-8-9
Llibre d’història de l’escola Vedruna de Manlleu, on es repassa l’aportació de l’escola a la història de l’educació a la població. Inclou diversos articles d’autors relacionats amb l’escola i recull de fotografia escolar comentada.

Joaquima de Vedruna Terrassa. Des de 1956 fent escola

ISBN: 978-84-936746-4-9
Llibre d’història de l’escola Joaquima de Vedruna de Terrassa, on es repassa l’aportació de l’escola a la història de l’educació a la població, i concretament a la zona de sant Llorenç. Inclou diversos articles d’autors relacionats amb l’escola i recull de fotografia escolar comentada.

Escola Vedruna-Gràcia. 150 anys de compromís i servei (1862-2012)

ISBN: 978-84-940060-8-1
Llibre d’història de l’escola Vedruna de Gràcia, on es repassa l’aportació de l’escola a la història de l’educació al barri de Gràcia. Inclou diversos articles d’autors relacionats amb l’escola i recull de fotografia escolar comentada.

Escorial Vedruna Vic. Des de 1863 fent escola

ISBN: 978-84-940060-7-4
Llibre d’història de l’escola Vedruna Escorial de Vic, on es repassa l’aportació de l’escola a la història de l’educació de la Ciutat. Inclou diversos articles d’autors relacionats amb l’escola i recull de fotografia escolar comentada.

Vedruna Vall Terrassa. Des de 1856 fent escola

ISBN: 978-84-944190-7-2
Llibre d’història de l’escola Vedruna Vall de Terrassa, on es repassa l’aportació de l’escola a la història de l’educació a la població. Inclou diversos articles d’autors relacionats amb l’escola i recull de fotografia escolar comentada.

Col·lecció Recerques

Publicació que es fa ressò del treball de recerca de batxillerat més ben valorat a cada escola Vedruna de Catalunya que imparteix batxillerat. La publicació es complementa amb la web www.vedrunacatalunya.cat/recerques, que inclou un resum en format digital dels treballs valorats amb un 10 a cada escola.

Recerques (2015)

ISBN: 978-84-941750-7-7

Recerques (2016)

ISBN: 978-84-944190-9-6

Recerques (2017)

ISBN: 978-84-945586-9-6

Materials didàctics: Cultura Religiosa

Contes de la Duna

Material de Cultura religiosa adreçat a l’etapa d’Educació Infantil. És una proposta dinàmica per introduir el sentit religiós a partir de sis valors evangèlics. Es treballa amb el suport d’una web (www.didactics.info/duna) i s’acompanya amb una caixa amb material per treballar aquests valors des de la música, els sentits, els contes...i la imaginació d’un titella, la DUNA. Abraça els tres cursos de l’educació infantil.

Per viure i conviure. Cultura religiosa. 1r d’Educació Primària

ISBN: 978-84-944397-0-4
Material format per un aplec de fulls DINA-3. Cada full és una sessió de treball. El global del material permet descobrir als nens i a les nenes de 7 anys, a la persona de Jesús i els valors que el converteixen en referent de la nostra cultura cristiana. Suport amb guia didàctica a la web: www.didactics.info/cr

Això és una festa. Cultura religiosa. 2n d’Educació Primària

Material format per diferents quaderns que conviden a treballar el sentit que podem donar a les diferents festes del calendari cristià, descobrint la festa i el valor implícit a cada celebració. Es complementa amb comparatives amb altres tradicions religioses. Inclou suport web: www.didactics.info/cr

Quines històries. Cultura religiosa. 3r d’Educació Primària

ISBN: 978-84-944397-2-8
“Quines històries” fa referència a la descoberta dels grans mites de la Bíblia en l’apartat de l’Antic Testament. A partir de l’experiència diària dels valors, arribem a la descoberta dels grans mites de la Bíblia i aprenem a captar-ne el seu valor amb la descoberta de la “Història Sagrada”.

Contes i paràboles. Cultura religiosa. 4t d’Educació Primària

“Contes i paràboles” parteix de situacions i contes populars que ens permeten descobrir un seguit de valors. En la proposta didàctica s’estableix una comparativa amb els valors que Jesús ens fa arribar a través de les seves paràboles, sempre adreçades a persones senzilles. Podeu consultar la web: www.didactics.info/cr

Maneres de viure. Cultura religiosa. 5è d’Educació Primària

En aquest volum es fa una descoberta de l’entorn social i cultural que va viure Jesús de Natzaret i es plantegen algunes qüestions centrals de la seva proposta de vida per enfocar reptes profundament humans com la solidaritat, la felicitat, la vida o la mort. Podeu consultar la web: www.didactics.info/cr

Busquem la clau! Cultura religiosa. 6è Educació Primària

Aquest llibre és un convit a descobrir que el fet religiós s’expressa a través del llenguatge del símbols. Aprenen què és un símbol i descobrim el llenguatge simbòlic en l’art, la música, les danses i la pregària. Podeu consultar la web: www.didactics.info/cr

Història, Mites i Valors. Cultura Religiosa. 1r d’ESO

ISBN: 978-84-940268-2-9
Aquest material ens presenta, per a secundària, el sentit del llenguatge religiós i treballa els grans mites de la Bíblia. Permet, també, descobrir els Profetes de l’Antic Testament, la història del poble d’Israel  i vol aportar una lectura actual al sentit de la Bíblia.

Fet religiós i societat a Catalunya. Cultura religiosa. 2n d’ESO

ISBN: 978-84-611169-9-7
El material de 2n de secundària vol ajudar als alumnes a descobrir la presència del fet religiós en l’entorn geogràfic de Catalunya i analitzar quina ha estat i és l’aportació de l’Església a la cultura del nostre país. S’analitza el passat i ens situa en el present.

Anem a les arrels. Cultura religiosa. 3r d’ESO

ISBN: 978-84-940268-6-7
El material de 3r de secundària pretén aprofundir en la persona de Jesús, situant-lo primer en un context històric i, després, cercant a través de l’Evangeli, les claus a ajuden a entendre el seu missatge i les seves opcions pels més pobres i marginats, així com els seus pensaments entorn de la felicitat, de la vida i de la mort.

Espais interiors. Cultura religiosa. 4t d’ESO

ISBN: 978-84-962485-0-2
L’Espai interior fa referència a la vida personal i al nostre creixement com a persones. Pretén ajudar-nos a descobrir el sentit de l’espiritualitat i les claus pel nostre desenvolupament humà, moral i religiós.

Materials didàctics: Llengua

Llengua catalana. 1r de Primària

ISBN: 978-84-940060-2-9
Material de llengua elaborat per un equip de mestres de llengua de diverses escoles Vedruna que planteja un enfocament de la llengua de tipus comunicatiu, abraçant els diversos àmbits de la llengua. Plantejament a partir de centres d’interès per ajudar a l’expressió oral i escrita.

Llengua catalana. 2n de Primària

ISBN: 978-84-940268-7-4
Material de llengua elaborat per un equip de mestres de llengua de diverses escoles Vedruna que planteja un enfocament de la llengua de tipus comunicatiu, abraçant els diversos àmbits de la llengua. Plantejament a partir de centres d’interès per ajudar a l’expressió oral i escrita.

Llengua catalana. 3r de Primària

ISBN: 978-84-939008-5-4
Material de llengua elaborat per un equip de mestres de llengua de diverses escoles Vedruna que planteja un enfocament de la llengua de tipus comunicatiu, abraçant els diversos àmbits de la llengua. Plantejament a partir de centres d’interès per ajudar a l’expressió oral i escrita.

Llengua catalana. 4t de Primària

ISBN: 978-84-940268-8-1
Material de llengua elaborat per un equip de mestres de llengua de diverses escoles Vedruna que planteja un enfocament de la llengua de tipus comunicatiu, abraçant els diversos àmbits de la llengua. Plantejament a partir de centres d’interès per ajudar a l’expressió oral i escrita.

Llengua catalana. 5è de Primària

ISBN: 978-84-939008-4-7
Material de llengua elaborat per un equip de mestres de llengua de diverses escoles Vedruna que planteja un enfocament de la llengua de tipus comunicatiu, abraçant els diversos àmbits de la llengua. Plantejament a partir de centres d’interès per ajudar a l’expressió oral i escrita.

Llengua catalana. 6è de Primària

ISBN: 978-84-940268-9-8
Material de llengua elaborat per un equip de mestres de llengua de diverses escoles Vedruna que planteja un enfocament de la llengua de tipus comunicatiu, abraçant els diversos àmbits de la llengua. Plantejament a partir de centres d’interès per ajudar a l’expressió oral i escrita.

Conveni amb: