Educació

Educació

L’escola Vedruna de Catalunya fa una proposta educativa que s’adreça, en funció de cada escola, a aquestes etapes:

Educació Infantil (0-6 anys)
Educació Primària (6-12 anys)
Educació Secundària (12-16 anys)
Batxillerat (16-18)
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Projecte Educatiu

El Projecte educatiu Vedruna explicita un estil d’educar inspirat en la Proposta Educativa Vedruna, i en el tarannà i l’obra de Joaquima de Vedruna, en clau del segle XXI. Orienta el propòsit educador de les escoles Vedruna perquè cada nen i cada nena, cada noi i cada noia, pugui desplegar el bo i millor d’ell mateix.

Des de Vedruna Catalunya Educació duem a terme aquest projecte en xarxa, centrant-nos en els sis eixos que impregnen la nostra manera d’educar:

La persona

L'entorn

Actituds d'aprenentatge

Les maneres d'aprendre

Les competències del s. XXI

El moll de l'os del projecte

Projecte Educatiu: La nostra identitat pràctica

Defineix una identitat pràctica, perquè estem convençuts que essent com són molt vàlids els projectes educatius, allò que determina la seva validesa és, sobretot, el compromís de dur-los a la pràctica.

Determina les línies concretes d’actuació per cada eix de la Proposta educativa Vedruna i per cada nivell educatiu.

Esdevé un full de ruta, és a dir, un seguit de compromisos que cada mestre i cada escola ha de poder avaluar per veure si l’aplicació del nostre Projecte Educatiu esdevé efectiu en el dia a dia de l’aula.

Itineraris

Els itineraris són les concrecions d’aspectes del Projecte Educatiu treballats de la mateixa manera en el conjunt de les escoles Vedruna de Catalunya.

Bones pràctiques

Espai on compartim experiències pedagògiques de les nostres escoles
Educació infantil: De 0 a 6 anys
Educació primària: De 6 a 12 anys
Educació secundària: De 12 a 18 anys
Escola

Documents de referència

Conveni amb: